تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 3345

 4 عکس گرگ سمیرم رهاسازی شد

گرگی که ماه گذشته توسط یک فعال حیات وحش از چاه فاضلاب یک کارگاه دباغی در منطقه پادنای استان اصفهان نجات یافته و توسط اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان به باغ وحش صفه منتقل شده بود پس از گذراندن دوره درمان در این باغ وحش، در زیستگاه خود راهاسازی شد.

گرگی که ماه گذشته توسط یک فعال حیات وحش از چاه فاضلاب یک کارگاه دباغی در منطقه پادنای استان اصفهان نجات یافته و توسط اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان به باغ وحش صفه منتقل شده بود پس از گذراندن دوره درمان در این باغ وحش، در زیستگاه خود راهاسازی شد. این گرگ که به گفته مسئول باغ وحش صفه به دلیل باقی ماندن در چاه فاضلاب به عفونت شدید ریه دچار شده بود پس از بهبود به همراه دو شغال که از زمان تولد در باغ وحش صفه نگهداری شده بودند با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان رهاسازی شدند.

فعالان محیط زیست معتقدند سازمان حفاظت محیط زیست با تعامل با صاحبان باغ های وحش و همچنین دانشکده های دامپزشکی می تواند با ایجاد کلینیک های حیات وحش در باغ وحش هر استان از یک سو زمینه را برای بازپروری، درمان و رهاسازی حیات وحش آسیب دیده فراهم آورد و از سوی دیگر بستری برای آشنایی بیشتر دانشجویان دامپزشکی با حیات وحش ایجاد کند.

کد خبر :