تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 43965

 برای دیدن زاینده رود زنده، در اصفهان، باید تا جمعه صبر کنید

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:

کد خبر :