تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 4923

 خروج مسافر از کشور چقدر درآمد نصیب دولت کرد؟

براساس آمار بانک مرکزی از محل کسب عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در هشت ماهه نخست سال ۹۵، رقم ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است.

درآمدهای غیر مستقیم دولت از عواض و مالیات درحالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که در هشت ماهه نخست سال ۹۵، رقمی از این درآمد به عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور اختصاص دارد.

در این میان ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق کسب عوارض از خروج مسافر از کشور نصیب دولت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶٫۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که مصوبه دولت برای کسب عوارض در هشت ماهه نخست سال جاری، ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که ۷۰ میلیارد تومان آن هنوز وصول نشده است.

بنا بر آمار ثبت شده در بانک مرکزی سهم عوارض خروج مسافر از کشور ۰٫۳ درصد از کل مالیات‌های غیر مستقیم کشور را شامل می‌شود.

همچنین این رقم برای هشت ماهه نخست سال ۹۴ رقم ۱٫۹ هزار میلیارد ریال و برای مدت مشابه سال ۹۳ رقم ۱٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است درآمد دولت از کسب عوارض خروج مسافر از کشور تا پایان سال باید به رقم ۴۰۰ میلیارد تومان برسد

 
 

کد خبر :