تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 3794

 حجاب این دختر آمریکایی خبرساز شد

دختر ۱۵ ساله آمریکائی به دلیل داشتن حجاب، از سرویس مدرسه اخراج شد.

به گزارش باخبرباش از باشگاه خبرنگاران، یک راننده سرویس مدرسه، دختر دانش آموزی را به دلیل داشتن حجاب از اتوبوس بیرون کرد.

“جنت بکیر” ۱۵ ساله در این باره گفت: حجاب بخشی از شخصیت و هویت من و از آموزه های دین اسلام است که از آن پیروی می کنم و به حجاب داشتن علاقه دارم.

وی افزود؛ وقتی راننده سرویس برای نخستین بار من را از اتوبوس بیرون کرد و گفت تو چیزی بر سر داری که متعلق به مردم اینجا نیست احساس آزردگی کردم، اما وی یک بار دیگر این رفتار را تکرار کرد تا جایی که پدر و مادرم به مدرسه آمدند تا بابت این قضیه شکایت کنند.

این در حالی است که بار دوم در کمال ادب از او خواستم تا سوار اتوبوس شوم، اما او دستش را جلوی درب اتوبوس گذاشت و مانع ورود من شد.

کد خبر :