تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 6184

 راستی ازقیمت دلارچه خبر؟

دلارقبل ازاعیادمیلادوکریسمس بشدت گران شد،دولتیهااماوعده دادند،حباب است ودلیل آن هم مراسمات آخرسال میلادی.
هنوزتعطیلات آخرسال مسیحی به پایان نرسیده بودکه درگذشت ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی جامعه رادرشوک وعزاقراردادودرحالیکه کشوردرحال گرامی داشت فوت آیت الله بودکه واقعه غم انگیزودردآورساختمان پلاسکوتمام اذهان رابخودجلب نمودواین اواخرهم ابلاغ حکم اعدام آقای بابک زنجانی(معروف به،ب/ز)
اماآنچه موردغفلت شدیدقرارگرفت وصدالبته موجب خوش،خوشان دولت،پایین نیامدن قیمت دلاربوده واست.
پس لازم است به ارکان اقتصادی دولت عرض کنیم:خسته نباشی دلاور،خداقوت پهلوان

 

محمدعلیمحمدی

کد خبر :