تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 3813

 رونمایی از سیب صورتی!

 گونه جدید سیب در انگلستان که نام آن “سوپرایز” است.این سیب پوستی زرد دارد در حالی که گوشت آن صورتی رنگ است. این محصول با پیوند زدن توت های قرمز با سیب پرورش یافته است

کد خبر :