تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 6691

 مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان: بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا در محله کردآباد انجام شده است

مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا در محله کردآباد اصفهان انجام شده است.

محمد هویدا  اظهارکرد: بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ، یکی از وظایف شهرداری رفع خطر از ساختمان های فرسوده که در بَرِ معابر عمومی هستند، است تا بر اساس نظر کارشناسی با یک فرایند و اخذ دستور دادستانی رفع خطر این ساختمان ها انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر این ساختمان ها در بافت های قدیمی و خالی از سکنه قرار دارد، تصریح کرد: شهرداری منطقه 4 اصفهان در محله کردآباد بیشترین موارد رفع خطر را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرده به طوری که از سال گذشته تاکنون بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا در این محله انجام شده است تا محیط مناسبی برای زندگی مردم آن مناطق به وجود آید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور ساماندهي وضعيت ترافيكي محدوده ميدان پينارت سه پروژه در اين محور تعريف شده است، افزود: 3 پروژه شامل تعريض خيابان سلمان فارسي حدفاصل بيمارستان چمران تا ميدان پينارت، ساماندهي ميدان پينارت و تعريض خيابان ارغوانيه حدفاصل تقاطع ارغوانيه تا ميدان پينارت است.
مدير منطقه ۴ شهرداري اصفهان به اتمام بيش از ۸۰ درصد آزادسازي خيابان سلمان فارسي اشاره و خاطرنشان کرد: ميدان پينارت بخش هاي توافقي آن تا ۹۰ درصد پيشرفت داشته است.
هویدا ادامه داد: ۲۰۰ هزار مترمربع از مسير پروژه ادامه خيابان سلمان فارسي پس از بيمارستان چمران، ميدان پينارت و خيابان هاي روشن دشت و ارغوانيه نياز به آزادسازي دارد.
وی با اشاره به اينكه آزادسازي اين پروژه به بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، اضافه كرد: اين پروژه مطالبه ۴۰ ساله شهروندان بوده است كه اميدوار هستيم تا پايان امسال هم آزادسازي هاي آن تمام شود.
 

کد خبر :