تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 1421

 ابوطالبی زنان خانه دار باید بیمه بازنشستگی داشته باشند

فریبا ابوطالبی کاندیدای مجلس شورای اسلامی 


 دغدغه ای که باعث شد من وارد صحنه انتخابات شوم مشکلات زنان بود. 

کد خبر : bakhabarbash-A