حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
آبرسانی سیار از طریق 24 تانکر در سطح شهر اصفهان

آبرسانی سیار از طریق 24 تانکر در سطح شهر اصفهان

با هدف به حداقل رساندن مشکلات مردم در زمان کاهش شدید فشار آب، عملیات آبرسانی سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان همچنان ادامه دارد.

به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز سه شنبه 22 تیر ماه جاری، 197 هزار لیتر آب از طریق 24 تانکر سیار در سطح شهر اصفهان توزیع شد.

عباس عباسی خاک گفت: بیمارستان صدوقی و خیابان های مهر، مهران، 22 بهمن، درخشان، رهنان، غرضی، خردمند، گلستان، مولوی، رباط و باهنر روز گذشته توسط تانکرهای سیار آبرسانی شدند.

وی با بیان این که تعداد تماس های ثبت شده در سامانه 122 در روزسه شنبه 22 تیرماه سال 1399 بالغ بر2960 مورد بود افزود: تعداد تماس های مردمی در روز گذشته با 265 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 7845 مورد رسید که 5523 مورد آن مربوط به کاهش فشار یا قطع آب بود.

مدیر سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان افزود: آبرسانی سیار به نقاط مختلف سطح شهر اصفهان تا رفع مشکل کم آبی ادامه دارد و امروز نیز آبرسانی سیار به خیابان های رباط، درخشان، مقداد، کاشانی، آل محمد، ملک، کوی امام، خسروپور و محله های یزدآباد، ابریشم، انصار و مسکن مهر افجد در شهر فلاورجان در حال انجام است.

دیدگاه / پاسخ