حالت شب
  • 15 بهمن، 1401
آب دریا تا سال آینده به اصفهان می‌رسد

آب دریا تا سال آینده به اصفهان می‌رسد

 

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در گردهمایی شهرداران استان اصفهان در شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان، اصلی‌ترین مسئله استان اصفهان را کمبود آب و خشکی زاینده‌رود دانست و اظهار کرد: از ابتدا می‌دانستیم که کمبود آب، عدم جریان زاینده رود و فرونشست زمین چالش‌های اصلی ما در استان اصفهان هستند از همین رو ماموریت اصلی خود را در همین چالش‌ها ترسیم کردیم.
او با بیان این که از ابتدای مسئولیت در استانداری اصفهان بخش قابل توجهی از وقت مجموعه استانداری صرف موضوع زاینده رود و فرونشست زمین شده است، گفت: در شرایطی فعالیت خود را در استانداری اصفهان آغاز کردیم که تجمعاتی از شهریور ماه شکل گرفته بود و کشاورزان اصفهانی از بی عدالتی‌ها در توزیع آب به ستوه آمده بودند از همین رو عزم خود را جزم کردیم تا ارتباط بی واسطه و مستمری با ذی نفعان، کشاورزان کارشناسان و ... برقرار کنیم.

گوش‌های شنوا برنامه احیای زاینده‌رود را تدوین کرده است
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مطالعاتی که از دوران قبل در استانداری انجام شده بود یکی از پایه‌های این مسیر بود، اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه آب هر فردی که در حوزه آب و زاینده‌رود ادعایی داشت را وارد کردیم و گوش شنوایی بودیم برای هر فردی که نظری درباره آب دارد تا در نتیجه به «بسته احیای زاینده‌رود» برسیم.
مرتضوی بیان کرد: بسته استخراج شده حاصل نظر کشاورزان، ذی نفعان، مهندسین، دانشگاهیان و ... است و تلاش کردیم بند بند این بسته را در مسیر قانونی خود دنبال کنیم.

مسئله تامین آب برای استان اصفهان، به میز رییس جمهور کشیده شد
استاندار اصفهان تصریح کرد: در تامین آب برای استان سعی کردیم نسبت به گذشته تفاوت قائل شویم و مسئله آب استان اصفهان را نه در سطح استان بلکه در سطح ملی و به میز رییس جمهور بکشانیم. این یکی از دستاورد‌های مبارکی بود که در این حوزه اتفاق افتاد و دغدغه استان با همه ابعاد در سطح ملی مطرح شد واکنون همه می‌دانند مشکل اصفهان در بحث زاینده رود چیست.

یک میلیارد متر مکعب کمبود آب در منابع نسبت به مصارف استان اصفهان
مرتضوی مدیریت مصارف و منابع آب را از رویکرد‌های استانداری دانست و عنوان کرد: در بحث مصارف و منابع شفاف سازی ویژه‌ای صورت گرفت. از سطح وزارت نیرو، وزارت کشور و رییس جمهور همه می‌دانند در حوزه منابع و مصارف اصفهان چه وضعیتی وجود دارد و همه آگاه هستند که نزدیک به یک میلیارد متر مکعب کمبود آب در منابع نسبت به مصارفی که ایجاد شده داریم و این عدد بزرگی است.
او ادامه داد: در پنج محور مدیریت مصرف، مدیریت پساب، ساماندهی زاینده‌رود و کنترل برداشت‌های غیرقانونی، تغییر الگوی کشت و تامین آب برنامه ریزی جامعی صورت گرفت و با تمام توان به دنبال عملیاتی شدن اهداف هستیم.

تامین آب برای استان اصفهان در قالب طرح‌های متعدد
استاندار اصفهان با اشاره به راهکار‌های تامین آب برای استان، اظهار کرد: نمی‌توانیم سالیانه یک میلیارد کمبود مصرف آب را با مدیریت مصرف جبران کنیم قطعا باید تامین آب ویژه‌ای در حوضه زاینده رود اتفاق بیفتد تا چالش‌ها کمتر شود؛ لذا در چند بخش تلاش شد روی موضوع تامین آب کار شود که یکی از این بخش‌ها که در ایام اخیر باجدیت پیگیر بودیم تامین آب از خلیج فارس است.

بهره‌مندی اصفهان از خلیج فارس با آبگیر مستقل
مرتضوی افزود: از دوره قبل تامین آب از خلیج فارس در دستور کار استان بود لیکن در حد مطالعات و با هدف استفاده استان از یک آبگیر مشترک با سایر استان‌ها و مطالعات، عملیات میدانی، مجوزها، برداشت و ... پیش نرفته بود، اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته توانستیم مجوز یک مسیر مجزا را برای اصفهان اخذ کنیم و استان ما مجوز یک آبگیر مستقل را اخذ کرده است.
او بیان کرد: آبگیر قبلی که اصفهان تلاش می‌کرد از آن بهره‌مند شود دست دیگران بود و اصطلاحا شیرفلکه آن دست ما نبود یعنی ما دوباره پایین دست بودیم و همه مخاطرات استان در گروه تصمیمات دیگران قرار می‌گرفت. همچنین استان اصفهان را برای ده‌ها سال خریدار آب و درگیر حواشی می‌کرد.

دیدگاه / پاسخ