حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
آب زاینده‌رود امروز وارد کانال‌های آبیاری شرق اصفهان می‌شود

آب زاینده‌رود امروز وارد کانال‌های آبیاری شرق اصفهان می‌شود

 به گزارش باخبرباش حسین وحیدا درباره رسیدن آب به کانال‌های کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: اگرچه آب در نوبت چهارم تحویل حقابه کشاورزان به سد آبشار رسیده، اما هنوز آب به کانال‌های کشاورزان نرسیده است.

وی پیش‌بینی کرد تا عصر امروز آب در کانال‌های کشاورزان شرق اصفهان توزیع شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان افزود: در این دوره مشابه سه دوره قبلی، حدود ۴۵ میلیون مترمکعب آب تحویل کشاورزان شرق اصفهان می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دوره نیز آب به مدت ۱۰ روز جاری است، توضیح داد: در عمل به مدت ۱۰ روز آب در اراضی کشاورزان جریان ندارد.

وحیدا درباره اینکه این دوره آب زاینده‌رود نسبت به دوره گذشته اندکی دیرتر به اصفهان رسید، گفت: متأسفانه در بالادست زاینده‌رود همچون لنجانات، زرین شهر و ... بندها دستکاری شده و برداشت آب زیاد است و به نوعی مدیریت درست بر حوضه زاینده‌رود وجود ندارد، همچنین در اصفهان نیز پمپ آب‌های شهرداری اصفهان روشن و برداشت آب زیادی از رودخانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دوره تنها ۳۰ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت رفت، گفت: بخشی از اراضی کشاورزی به دلیل تنش آبی، رها و چرای دام شده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان ادامه داد: بعد از این دوره تنها یک دوره دیگر آب برای به نتیجه رسیدن کشت غله تحویل کشاورزان شرق اصفهان می‌شود.

دیدگاه / پاسخ