حالت شب
  • Saturday, 24 February 2024
آغاز سلسله نشست های تخصصی مطالبه گری از دولت آینده

ورود دولت جوان حزب اللهی در حل معضلات شهری

بسیج اساتید استان اصفهان برگزار میکند

آغاز سلسله نشست های تخصصی مطالبه گری از دولت آینده

 

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان از آغاز سلسله نشست های تخصصی با عنوان" مطالبه گری از دولت آینده با نگاه به مسائل استان اصفهان" خبر داد.

محمد باقری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: از فردا شاهد برگزاری نشست های تخصصی به صورت یک هفته با مسائل استان اصفهان با نگاه اثر گذار دولت جوان حزب اللهی در حل معضلات با حضور مدیران و دغدغه مندان حوزه مربوطه خواهیم بود.

وی بیان داشت: اجتماع نخبگان استان اصفهان با حضور رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، معضل تولید در استان با نگاه به صنایع مادر، معضل حاشیه نشینی با نگاه به مسائل اجتماعی، معضل آلودگی های محیط زیست با نگاه به آلودگی های صنایع و معضل آب در استان با نگاه  مسائل حوزه زاینده رود برگزار خواهد شد.

 

دیدگاه / پاسخ