حالت شب
  • 07 بهمن، 1401
اجرای سامانه دوم آبرسانی مستلزم آزاد سازی اراضی است

اجرای سامانه دوم آبرسانی مستلزم آزاد سازی اراضی است

 رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: علت تاخیر در بهره‌برداری از سامانه دوم آبرسانی را وجود مشکلات در حوزه آزادسازی اراضی دانست.
نعمت الله اکبری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: تقریبا سامانه دوم آبرسانی در مرحله بهره برداری است.
وی بیان داشت: برخی از تصفیه خانه‌ها نیاز به تجهیزات خاص دارد و نیمتوان از هر جایی این تجهیزات را خرید که در صورت رفع مشکلات، تا بحال سامانه دوم آبرسانی به بهره برداری رسیده بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر تعویق در عملیاتی شدن سامانه دوم اجرایی برخورد با مشکلات اعتباری و اجرایی بوده است.
وی افزود: از ابتدا اعتبارات طرح سامانه دوم آبرسانی استانی در نظر گرفته شده بود که موفق به احداث 27 کیلومتر از تونل در حالی شدیم که قسمت اول آن برای تامین شرب کاشان اجرایی و 17 کیلومتر آن مربوط به استان اصفهان بوده که تمام اعتبارات آن اختصاص یافته است.
اکبری اظهار داشت: در سال گذشته بدنبال سفر نوبخت به اصفهان و حمایت دولت، 300 میلیارد تومان دیگر در دی ماه سال گذشته برای تسریع در اجرای سامانه دوم آبرسانی تخصیص یافت که 180 میلیارد تومان آن در قالب کمیته سازگاری با کم آبی اختصاص داده شد.
وی اعلام کرد: در سال جاری نیز 160 میلیارد تومان باقیمانده آن با پیگیری آبفا، آب منطقه و سازمان برنامه و بودجه استان تخصیص یافت.

دیدگاه / پاسخ