حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
پیشنهاد انصراف به کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا

انصراف 27 نفر از کاندیداتوری انتخابات شورای شهر و روستا

آخرین وضعیت احراز صلاحیت ها:

پیشنهاد انصراف به کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا

پیشنهاد انصراف به داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا یکی از حواشی این روزهاست که در انتخابات مجلس هم شبیه آن دیده شده بود و به کاندیداهایی که به هر دلیلی تایید صلاحیتشان احراز نشده  پیشنهاد شده که با انصراف زود هنگام از وجه سیاسی خود دفاع کنند تا در نامه عدم صلاحیتشان در پرونده درج نشود و از طرف بسیاری از داوطلبان این پیشنهاد پذیرفته می شود.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،  در حال حاضر مراحل بررسی  احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات  شورای شهر از سوی هیئت های اجرایی به اتمام رسیده است و جهت تکمیل به هیئتهای  نظارت ارسال شده است تا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.

 به کاندیداهایی که از سوی هیئت اجرایی تایید صلاحیت نمی گیرند، تماس گرفته میشود و با پیشنهاد اینکه برای جلوگیری از درج دلایل عدم تایید صلاحیت در پرونده آنها که مشکلی در استعلام این افراد صورت نگیرد، انصراف بدهید که تاکنون بالغ بر 27 نفر انصراف دادند.

اعلام رسمی نتایج بررسی احراز صلاحیت ها در هفته اول اردیبهشت ماه به داوطلبان اعلام می گردد و پس از آن افرادی که تایید صلاحیت نشدند تا 4 روز فرصت دارند تا نسبت به رای دریافتی اعتراض و در صورت نیاز مستنداتی ارائه نمایند و اگر در این مرحله مجددا صلاحیتشان تایید نگردد تا 4 روز زمان برای اعتراض مجدد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور را دارند.


گفتنی است امکان احراز صلاحیت کاندیداهایی که در هیئت اجرایی رد شده اند در هیئتهای نظارت وجود دارد و تا هفتم اردیبهشت ماه به هیچ یک از کاندیداها تماسی از سوی فرمانداری در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت گرفته نمی شود و آمار منتشر شده نیز حاکی از استقبال کمتر داوطلبان برای این دوره انتخابات شورای شهر وروستا می باشد.

 

 

دیدگاه / پاسخ