حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
از تحقیق و تفحص استقبال میکنم اما موافق نیستم

وی با بیان اینکه طرح گلاب و سامانه دوم آبرسانی برای شرب است، ادامه داد: طرح کوهرنگ برای تامین آب شرب و صنعت اجرایی میشود و چشمه لنگان نیز مربوط به تامین آب برای زاینده رود است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

از تحقیق و تفحص استقبال میکنم اما موافق نیستم

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: از تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان استقبال میکنم اما موافق نیستم .

اکبری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش در پاسخ به اظهار نظر نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی که بدلیل ضعف عملکرد این سازمان، طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه استان را کلید زد، اظهار داشت: هر صحبتی یک علت و دلیل دارد که نمیتوان به آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان حق نمایندگان مجلس است، ادامه داد: قطع به یقین در تحقیق و تفحص بسیاری از مسائل روشن خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در ارتباط با ضعف عملکرد این نهاد دولتی در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های آب‌رسانی و  جلوگیری از فرونشست‌ زمین و مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان گفت: دز زمان حاضر کوهرنگ 3 ،گلاب و سامانه دوم آبرسانی و چشمه لنگان در دستور کار قرار گرفته و اعتبارات برای اجرای آن تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه طرح گلاب و سامانه دوم آبرسانی برای شرب است، ادامه داد: طرح کوهرنگ برای تامین آب شرب و صنعت اجرایی میشود و چشمه لنگان نیز مربوط به تامین آب برای زاینده رود است.

وی  بیان داشت: تا سال 98 اعتبارات طرح های آبرسانی  و انتقال آب به اصفهان استانی بوده است و از سال 99 این اعتبارات ملی شده و در اختیار استان و مسئولیتبنده نیست.

اکبری تصریح کرد: از بین سالهای 95 تا 98 بیش از صد درصد اعتبارات طرح انتقال آب در اصفهان تامین شده است و توانستیم طرح کوهرنگ را از پیشرفت 20 درصد به 60 درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه سال 95، بالغ بر 70 میلیارد تومان، سال 96 بالغ بر 75، سال 97 بالغ بر 72، سال 98 بالغ 80  تامین شده است و در سال 99 بالغ بر 105 میلیارد تومان اختصاص یافت، افزود:  علاوه بر بودجه های تعیین شده بالغ بر 376 میلیارد تومان اعتبارات به فولاد مبارکه برای طرح های برسانی اختصاص یافت.

دیدگاه / پاسخ