حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
استعفای ۱۵ نفر از مدیران اصفهان برای حضور در انتخابات

استعفای ۱۵ نفر از مدیران اصفهان برای حضور در انتخابات

  به گزارش باخبرباش به نقل از مهر ششمین جلسه ستاد انتخابات استان به ریاست محمدرضا جان‌نثاری رئیس ستاد انتخابات استان و با حضور سایر اعضا برگزار شد.

در این نشست گزارش دبیرخانه ستاد انتخابات در خصوص مشمولین ماده ۲۹ قانون انتخابات که مقرر بود تا تاریخ ۲۵ خردادماه سال‌جاری استعفا دهند ارائه شد.

در استان اصفهان مجموعاً ۱۵ نفر از مشمولین بند الف یا ب ماده ۲۹ قانون انتخابات که می‌بایست شش ماه قبل از ثبت نام استعفا می‌دانند؛ استعفای خود را به مراجع ذیربط ارائه نموده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در این جلسه بر پیگیری مستمر فرمانداران و نظارت بر واقعی بودن استعفاها برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات دولتی تأکید کرد.

همچنین در این جلسه گزارش اقدامات درخصوص تأمین تجهیزات فناوری چهار شهرستان شرق استان توسط کمیته فناوری ستاد انتخابات استان و گزارش فرآیند اجرای فیبر نوری بخشداری‌ها ارائه شد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به شرایط کشور در حوزه داخلی و خارجی و ضرورت جهاد تبیین در ایام پیش رو با استفاده از ظرفیت رسانه‌های استان برای تشریح مجموع خدمات نظام و دولت را به صورت کارشناسی شده تأکید کرد.

موضوع برگزاری همایش منطقه‌ای فرمانداران، مدیران کل سیاسی و مدیران فناوری اطلاعات پنج استان به میزبانی استان اصفهان نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد این همایش در اواسط تیرماه با همکاری کمیته‌های ستاد انتخابات استان با برنامه‌ریزی دقیق و در شأن استان برگزار شود.

دیدگاه / پاسخ