حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
استفاده از آب شرب در ساخت و ساز ممنوع!

استفاده از آب شرب در ساخت و ساز ممنوع!

 

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: بر اساس بند 57-4 آئین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب ، تامین آب وساخت وساز جزء وظایف شرکت های آب و فاضلاب نیست و متقاضیان می توانند با نصب مخازن ذخیره ،آب مورد نیاز ساخت و ساز را از مراکز آبرسان خصوصی و سیار، و یا از آب خاکستری تامین کنند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، سید محسن صالح افزود: مجوز تصب انشعاب برای اماکن در حال ساخت و ساز فقط برای تامین آب شرب و مصارف بهداشتی کارگران صادر می شود و نباید در بخش دیگری استفاده شود.

وی تعرفه آب ساخت و ساز را آزاد اعلام کرد و اظهار داشت:  تعرفه آب برای ساخت و ساز به نرخ آزاد محاسبه شده و برای هر متر مکعب ۱۳ هزار تومان است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان درخصوص نظارت بر تخلفات احتمالی گفت: آبفای اصفهان از طریق ماموران قرائت کنتور ، پیمایش های مقطعی وگزارش های مردمی به سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان 122 و 1522 بر مصرف آب شرب در ساخت و سازها در سطح استان اصفهان نظارت دارد

صالح در پایان  از مردم خواست  در صورت مشاهده  تخلف در مصرف آب در ساخت و سازها، این موضوع را به شماره تلفن های 122 و 1522 گزارش دهند.

دیدگاه / پاسخ