حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
اعمال فیلترینگ جدید بر خانواده گوگل

اعمال فیلترینگ جدید بر خانواده گوگل

 دسترسی به سرویس نقشه‌ی گوگل برای کاربران داخل کشور مسدود شد. احتمالا فیلترینگ نقشه‌ی گوگل نیز به دنبال محدودیت‌های شب گذشته اتفاق افتاده است. شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل‌ پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل فیلتر شدند.

 
 
 

اعمال فیلترینگ جدید بر خانواده گوگل

دیدگاه / پاسخ