حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
افزایش خروجی‌های سد زاینده‌رود از 12 بهمن برای کشاورزان شرق اصفهان

افزایش خروجی‌های سد زاینده‌رود از 12 بهمن برای کشاورزان شرق اصفهان

 باخبرباش/ مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه براساس تصمیم کارگروه سازگاری با کم آبی مبنی بر انجام توافق کشاورزان مناطق شهرستان‌های شرق و شهرستان‌های غرب استان برای تعیین بازگشایی زاینده‌رود اظهار کرد: باتوجه به توافق صورت گرفته بین کشاورزان و همچنین ضرورت تعیین و تکلیف زمان بازگشایی زاینده‌رود برای آماده سازی لازم زمین از سوی کشاورزان جهت کشت مقرر شد پیش از جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی زمان اعلام شود.

وی افزود: روز سه شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه نسبت به افزایش خروجی سد زاینده‌رود جهت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری شرق اصفهان اقدام خواهد شد.

زینلیان تصریح کرد: میزان حجم بازگشایی آب برای مناطق شرق استان بر اساس حجم موجود سد زاینده‌رود و با رعایت خط قرمز شرب آب استان انجام می‌شود.

دیدگاه / پاسخ