حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
پیگیری مشکلات اصفهان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس

در حوزه احیای زاینده رود و بازگشایی آب جلساتی گرفته شده است که تا قبل از آغاز دولت جدید مسائل دسته بندی شده است.

در یکماه و اندی قبل از آغاز دولت جدید صورت گرفت

پیگیری مشکلات اصفهان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در یکماه و اندی که از آغاز دولت جدید مانده است، در کمیسیون اقتصادی مجلس مشکلات اصفهان به صورت دسته بندی  در حال پیگیری است.

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: جهش قیمت نرخ ارز ، رفع مشکلات صادراتی به ویژه در عرصه صنایع دستی ، اصلاح قانون معدن که به صورت هفتگی با متولیان اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است.

وی بیان داشت: مانع زدایی از تولید از صنایع غذایی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و سنگ اندازی های تامین اجتماعی را در حال پیگیری هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی مسائل مرتبط با میراث فرهنگی اصفهان و سرمایه گذاران و رفع مشکلات پلی اکریل و پیگیری مشکلات صنایع غذایی با حضور کمیسیون صنایع غذایی در اتاق بازرگانی و سازمان غذا و داروی استان از بعد استاندارد سازی و آزمایشات دنبال شده است.

 وی افزود: در حوزه احیای زاینده رود و بازگشایی آب جلساتی گرفته شده است که تا قبل از آغاز دولت جدید  مسائل دسته بندی شده است وقابل ارائه کردن است.

دیدگاه / پاسخ