حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
با علوم پزشکی در حوزه فروش آنلاین تجهیزات پزشکی و دارو به توافق نرسیدیم

با علوم پزشکی در حوزه فروش آنلاین تجهیزات پزشکی و دارو به توافق نرسیدیم

عضو کمیسیون فنی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: با علوم پزشکی در حوزه فروش آنلاین تجهیزات پزشکی و دارو به توافق نرسیدیم.

سید محمد شفیعی در گفتگو باخبرنگار باخبرباش اظهار داشت: قوانین حاکم بر کسب وکارهای انلاین ضعیف است و هر کسی باید تخصصی کار کند، در فضای کسب و کارهای مجازی قوانین برخوردی باید درست اعمال شود.

وی درپاسخ به این سوال که سامان اینماد در هویت سنجی کاربران قوی عمل نکرده است، تنها به هویت سنجی کاربرانی اشاره کرد که دارای پروانه کسب هستند و از اطمینان خاطر برای این دست از کاربران گفت و افزود:  اینماد به شخصیت های حقوقی اعطا میشود به این صورت که با تایید تلفن، کد پستی، یک رمز با ادرس پستی ارسال میشود.

این در حالی است که افرادی که فاقد پروانه کسب هم باشند می توانند در سامانه اینماد ثبت نام کنند و مجوز کسب و کار آنلاین دریافت کنند که هیچ تدبیری برای هویت سنجی این افراد اندیشیده نشده است.

شفیعی با اظهار اینکه به افرادی که دارای پروانه کسب باشند، نماد اینماد هم اعطا میشود، ادامه داد: از هر کسب و کاری که اعتراض و شکایتی به اتحادیه کسب وکار مجازی واصل شود، آن شکایت به کسب و کار مربوطه ارسال میشود و بین 24 تا 72 ساعت فرصت داده میشود که فروشگاه به شاکی تماس بگیرد و اگر این اتفاق نیفتاد به کمیسیون شکایات ارجاع داده میشود.

وی با بیان اینکه اگر تا 72 ساعت فروشگاه خطاکار با شاکی تماس نگیرد، وب سایتش قفل میشود ،گفت: سوتفاهمی که ما بین فروشگاه مجازی و مشتری اگر حل نشد به شکل حضوری در کمیسیون بازرسی و به شکل کدخدا منشی حل می کنیم.

وی با اظهار اینکه متاسفانه معاونت پیشگیری از جرم داریم اما خیلی فعال نیست، ادامه داد: نباید زمینه جرم را فراهم سازیم و این در حالی که تا جرمی شکل نگیرید امکان شکایت از عوامل ایجاد کننده جرم نیست.

وی در این ارتباط که اسنپ بدون اینکه مجوزی داشته باشد اقدام به خرید و فروش دارو کرده است، گفت: هیچ گونه توافقی با علوم پزشکی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی انجام ندادیم.

دیدگاه / پاسخ