حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
برخورد با تخلفات احتمالی درباره سزارین‌های تقویمی در اصفهان

برخورد با تخلفات احتمالی درباره سزارین‌های تقویمی در اصفهان

 به گزارش باخبرباش به نقل از ایرنا زهرا جوانمردی  افزود: مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت در زمینه انجام اقدامات کنترلی به منظور عدم رشد آماری سزارین‌های تقویمی در تاریخ ٠٢/٢/٢ و اعمال مقررات درباره تخلفات احتمالی، شیوه نامه مذکور به همه بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها و همچنین انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان و سازمان نظام پزشکی ابلاغ شد تا به اطلاع پزشکان رسانده شود.

وی ادامه داد: همچنین مطابق با روال دیگر تاریخ های خاص قبلی، تیم های نظارتی معاونت درمان با حضور در بیمارستان ها و بررسی میدانی زایمان‌های انجام شده در آن تاریخ خاص، گزارشی به تفکیک بیمارستان ها تهیه می کنند و پس از آن پرونده‌هایی که به نظر فاقد دلیل علمی خاص برای انجام سزارین باشد در کمیته ای علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: درباره موارد بدون اندیکاسیون علمی (ارزیابی) مطابق با شیوه نامه، تصمیم گیری و با تخلفات احتمالی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تولد تقویمی، سزارین خارج از موعد مقرر و بدون ضرورت پزشکی است که فقط هدف آن تولد نوزاد در تاریخی خاص است، گفت: در چند سال اخیر با نزدیک شدن به مناسبت های تقویمی و تاریخ های رُند، برخی از والدین حاضرند با پرداخت هزینه های سنگین، تاریخ تولد فرزند خود را در این روزها با انجام سزارین خارج از اندیکاسیون پزشکی ثبت کنند.

جوانمردی تاکید کرد: این نوع از تولد به دلیل مداخله در فرایند طبیعی زایمان ، مخاطرات اجتناب ناپذیری برای مادر و نوزاد به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نوزادی که در سن بارداری کمتر از حد طبیعی متولد می شود با انواع عوارض ناشی از زایمان زودرس مواجه خواهد شد، توضیح داد: بر اساس شواهد علمی، تولد پیش از موعد و نارس بودن نوزاد قبل از تکمیل مدت طبیعی بارداری بر تکامل ارگان های بدن نوزاد اثر منفی خواهد داشت و باعث ایجاد عوارض جسمانی بویژه تنفسی، مغزی و کم وزنی در نوزاد خواهد شد، همچنین در فرایند شیردهی مادر به نوزاد و شکل گیری ارتباط مادر و نوزاد نیز اثر منفی دارد.

وی تصریح کرد: اختلال در گردش کار عادی بیمارستان ها و اتاق های عمل و اِشغال شدن غیر ضروری تخت های مراقبت ویژه نوزادان (NICU) و همچنین اختلال در تامین امکانات مورد نیاز زایمان از جمله خون و فراورده های خونی، ایمنی مادر و نوزاد را به شدت به خطر می اندازد و ممکن است سبب ایجاد آسیب های جدی در مادر و نوزاد شود.

جوانمردی با تاکید بر اینکه زایمان های تقویمی ظلم بزرگ والدین در حق فرزندان است، از والدین خواست با در نظر داشتن این موارد اجازه دهند تا رشد و تکامل نوزاد قبل از تولد و روند زایمان، فرایند طبیعی خود را طی کند و با مداخله در این امر، سبب وارد شدن آسیب جدی به مادر و نوزاد نشوند.

رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره اینکه ایا در موارد مشابه سال های اخیر مانند با متخلفان احتمالی در این زمینه در استان برخورد شد، گفت: در تاریخ های خاص قبلی هم زایمان های انجام شده در بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفت و برای تعدادی از پزشکان متخلف اعمال قانون بصورت تذکر کتبی و ارسال پرونده آنها به سازمان نظام پزشکی و اعمال محدودیت درباره تعداد بیمارستان های مورد اشتغال انجام شد.

وی اضافه کرد: تعدادی از بیمارستان ها هم که بیشترین سزارین فاقد اندیکاسیون در تاریخ های خاص را داشتند به وزارت بهداشت معرفی شدند.

به گفت وی با اقدام های کنترلی انجام شده در تاریخ های خاص قبلی، در اول فروردین پارسال (١٤٠١/١/١) کمترین میزان تخلف را در این زمینه در بیمارستان‌های استان اصفهان شاهد بودیم.

دیدگاه / پاسخ