حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
جهانگرد:کمبودامکانات وتوسعه نامتوازن شهری دربهارستان باتنوع حداقل 80قومیت قابل قبول نیست

وی اظهار داشت: در همین چند قدمی ما وقتی به سپاهان‌شهر و (دیگر شهر اقماری) نگاه کنید متوجه می شوید که چقدر تفاوت در برخورداری از امکانات داریم و لازم است با توجه بیشتر اقدامات مؤثرتری را انجام دهیم .

فعال در امور مسکن مهر :

جهانگرد:کمبودامکانات وتوسعه نامتوازن شهری دربهارستان باتنوع حداقل 80قومیت قابل قبول نیست

یک فعال در امور مسکن مهر گفت: توسعه نامتوازن، عدم تقسیم عادلانه بودجه شهری و عمرانی بین مناطق و شهرهای شهرستان اصفهان، عدم فعالیت جدی در بازاریابی سرمایه‌گذاری و نداشتن برنامه هدف بندی شده در مدیریت شهری و شورای شهر در ادوار گذشته را سبب محرومیت بهارستان از امکانات شهری و رفاهی اعلام کرد.

حمید جهانگرد با اشاره به  تنوع قومیتی بهارستان به خبرنگار باخبرباش گفت: شهر بهارستان به‌عنوان یک «ایران کوچک» و با تنوع قومی از بیش از 80 شهر کشور در سال‌های اخیر ازنظر استقبال جمعیتی و فرهنگی- اجتماعی به رشدی رسیده که امکانات فعلی جوابگوهای نیاز شهروندان نیست.

وی ادامه داد:عدم وجود شعب بانکی متنوع  به نسبت جمعیت موجود، مراکز خرید ،بیمارستان و مرکز درمانی مناسب و ادارات دولتی از مشکلات حل نشده در جهت رفاه مردم بهارستان است که انتظار می‌رود با توجه رشد جمعیتی، توسعه فازهای مسکونی و بهبود  درآمد شهرداری بهارستان ، باکمی تدبیر، برنامه‌ریزی، مطالبه و پیگیری و جذب منابع  و سرمایه های مورد نیاز  این امر مهم قابل محقق  گردد.

جهانگرد تصریح کرد: اکنون مشکلاتی در این شهر وجود دارد که منزلت و تکریم شهروندان را زیر سؤال برده است و با اصول شهرنشینی، قوانین مدنی و اصل برخورداری از امکانات بهداشتی، سکونتی و رفاه شهری مغایرت و کاستی دارد.

وی اظهار داشت: در همین چند قدمی ما وقتی به  سپاهان‌شهر و (دیگر شهر اقماری) نگاه کنید متوجه می شوید که  چقدر تفاوت در برخورداری از  امکانات داریم و لازم است با  توجه بیشتر  اقدامات مؤثرتری را انجام دهیم .

دیدگاه / پاسخ