حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
قطعی برق آسیبی به امور درمان در اصفهان وارد نساخت

قطعی برق آسیبی به امور درمان در اصفهان وارد نساخت

 معاون درمان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه بیمارستان الزهرا، چمران، کاشانی، فیض، امین، خورشید، فارابی و سیدالشهدا و عیسی بن مریم دو فیدری هستند(همزمان از دو پست برق تغذیه میکنند) و این در حالی که بسیاری از بیمارستان های اصفهان تک فیدری هستند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، بهروز کلیدری در نشست خبری که به مناسبت موج پنجم کرونا شکل گرفت ادامه داد: زمانی به یک بیمارستان اجازه بهره برداری می دهند که مجهز به ژنراتور برق باشد و تمامی دستگاه های حساس آن در بخش های ویژه برق موقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه به منظور تجهیز  تمام بیمارستان ها به دو فیدر جلساتی با مدیریت بحران استانداری اصفهان انجام شده است، ادامه داد: مشکل  جدی بدنبال قطعی های برق در سطح بیمارستان های اصفهان نداشتیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر اصفهان، کاشان و اردستان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی در مورد برنامه بیمارستاهای استان نیز گفت: بیمارستان امین سانتر اصلی بود که ظرفیت آن رو به تکمیل شدن است و از دیروز درهای بیمارستان خورشید را به روی بیماران کرونایی باز کرده ایم، همچنین بیمارستان‌های تامین اجتماعی بیش از ۱۰۰ بیمار بستری دارند و بیمارستان‌های دیگر هم به تناسب درگیر هستند.

ماهی 20 میلیارد تومان هزینه های درمان در بیمارستان های اصفهان

کلیدری از مزمن شدن وضعیت مالی در سطح بیمارستان ها خبر داد و خاطرنشان کرد: شرایط سخت مالی را در بیمارستان ها داریم و هفته ای 5 میلیارد تومان و ماهانه 20 میلیارد تومان در سطح بیمارستان ها هزینه می کنیم.

دیدگاه / پاسخ