حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
کارت ملی جایگزین دفترچه های تامین اجتماعی میشود

کارت ملی جایگزین دفترچه های تامین اجتماعی میشود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان : از اول اسفند کارت ملی جایگزین دفترچه درمانی تامین اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، اعتصام پوردر نشست با کارگزاری های تامین اجتماعی استان گفت: تمامی افراد تحت پوشش سازمان می‌توانند در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی بدون ارایه دفترچه وتنها با ارایه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود احراز هویت ‌شده و خدمات را دریافت ‌کنند.

وی با اشاره به توقف چاپ دفترچه های کاغذی از اول اسفند ماه اظهار داشت: بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند،لیکن صفحات سفید موجود در دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان کماکان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

مدیر درمان استان اصفهان تاکید کرد: تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی بایستی قبل از مراجعه به مراکز درمانی نسبت به استعلام استحقاق درمان خود اقدام و از پوشش بیمه ای اطمینان حاصل نمایند.

دکتر اعتصام پور در ادامه به معرفی روشهای استعلام استحقاق درمان پرداخت و بیان کرد : با استفاده ازسایت سازمان به آدرس es.tamin.ir  و یا با کد دستوری#1420*4*  (بدون استفاده از اینترنت ) از وضعیت اعتبار دفترچه درمانی خود مطلع شوند. که بیمه شدگان محترم سازمان قبل از مراجعه به مراکز درمانی دولتی و یا خصوصی، شرایط برخورداری از حمایت درمانی سازمان را با استفاده از سامانه های سازمان تامین اجتماعی اخذ کنند

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان موفقیت و دستیابی به اهداف این طرح را در گرو همکاری کلیه پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی دانست و افزود: پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد (رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی) و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان (پوشش بیمه‌ی درمان) از روش‌های اعلامی سازمان، می توانند نسبت به نسخه‌نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی‌ در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام نمایند.

وی حذف دفترچه های کاغذی را گامی در تحقق پرونده سلامت الکترونیک تامین اجتماعی برشمرد.

 

دیدگاه / پاسخ