حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
تجلیلی که از یک طنز سیاسی آغاز شد

تجلیلی که از یک طنز سیاسی آغاز شد

همه ساله به مناسبت 17 مرداد و روز خبرنگار  شاهد برگزاری انواع جشن ها و تجلیل ها بودیم اما اینبار تجلیلی را مشاهده کردیم که با یک طنز سیاسی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، فیلم بردار نقطه آغازین ورود خبرنگاران به سالن اصلی را تصویر برداری می کرد و راهنمایی که موظف بود مسیر را به خبرنگاران نشان دهد .

پله به پله قدم بر می داشتیم  تا به سالن بالا  و افرادی که منتظر ورود خبرنگاران هستند، برسیم.  جایی که روابط عمومی منتظر خوش آمد گویی بود و خبرنگاران را به فضای تاریک سینما راهنمایی کردد

بنا به شرایط کرونا خبرنگاران دعوت شده جای گرفتندو فیلم با افزایش تعداد مدعوین کلید خورد.

صدای قهقه خبرنگاران فضای سینما را پرکرده بود، همه محو در تماشای فیلمی بودند که عده ای از خبرنگاران را میخکوب و عده ای دیگر آرام و ساکت و حتی کسل کننده به آن می نگریستند.

"دینامیت"، فیلمی که برای به نمایش درآمدن در بین جامعه فرهنگی خبرنگاران درست انتخاب شده بود و خبر از تفاوت های صفر تا صدی عقاید و سلایق مذهبی و سیاسی میدهد و قطعا بازتاب این میزان اختلاف سلایق روند جامعه را متاثر از خود میکند.

اما در میان این اختلافات عمیق سلیقه ای،مردی از بخش خصوصی را شاهد بودیم که معتقد است اقداماتی که وی برای رفاه حال مردم اصفهان کرده است در نوع خود منحصر به فرد و بی نظیر است و تاکنون نه کسی قبل از وی ونه کسی بعد از وی اقدامی صورت نداده است.

که حتی نوع تجلیل از خبرنگاران هم به شیوه ای دیگر برگزار شد.

تجلیل از خبرنگاران همواره به صورت نشست های خبری یا در قالب گردهمایی ها  برگزار میشد و حتی در روز تجلیل نیز خبرنگار ملزم به شنیدن سخنرانی ها و انعکاس آن به سرعت نور بود واز  نقاط  منفی و کسل کننده مراسم های تجلیل به شمار می رفت .

اما آنچه در مراسم تجلیل یک بخش خصوصی از خبرنگاران دیده شد اینکه ساعاتی را بی خیال از اخبار منفی، از تنش های در هم تنیده جامعه و تایپ های فوری و نشر اخبار که حتی گاها خود  را نیز در لابه لای اخبار فراموش می کردیم، جلوه کرد.

انجه در این نوع تجلیل نسبت به تجلیل خبرنگاران از بخش دولتی قابل توجه بود، تقدیری در خورتوجه  و شایسته خبرنگار بود که فارغ از خستگی های روحی و فکری، دمی با آسایش و خنده های از ته دل بگذراند.

یک دورهمی گرم و صمیمی در کنار همکارانی که به خاطر سرعت اخبار گاها فرصت یک احوال پرسی داغ را با یکدیگر نداشتیم.

و ایجاد این فضای دوستانه تنها در لوای تفکر یک بخش خصوصی جلوه می کرد. 

در انتها خبرنگاران با دریافت لوح تقدیر خود برای گرفتن عکس یادگاری و دیگر برنامه های تدارک دیده شده جلسه سخنرانی را ترک کردند.

تجلیلی که از یک طنز سیاسی آغاز شد
تجلیلی که از یک طنز سیاسی آغاز شد
تجلیلی که از یک طنز سیاسی آغاز شد

دیدگاه / پاسخ