حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
زاینده رود را پرآب نکنید با تراکتور به خیابان ها می آئیم

در صورتی که برای کشت بهاره کشاورزان آب باز نشود، شاهد اعتراضات گسترده کشاورزان و ورود آنها با تراکتور به سطح شهر اصفهان خواهیم بود

از یک هفته گذشته تاکنون

زاینده رود را پرآب نکنید با تراکتور به خیابان ها می آئیم

 

در راستای اعتراضات کشاورزان به خشکسالی زاینده رود، تراکتورهای کشاورزان بار دیگر به نشانه اعتراض در حاشیه خیابان اصلی زیار و جار به صف کشیده شد و تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، از یک هفته گذشته تاکنون نزدیک به یکصد تراکتور از فلکه شهر زیار و حوالی روستای دشتی به سمت جار به نشانه اعتراض به خشکسالی زاینده رود به صف شدند.

کشاورزان که تنها منبع درآمدیشان کشاورزی است و بخاطر بی تدبیری مسئولان سالهای سال است شغل آنها با چالش مواجه شده است، به علت زمزمه تداوم خشکی زاینده رود در فصل بهار، کشاورزان برای دریافت حقابه خود دست به اعتراض زدند.

قابل ذکر است کشاورزان اعلام کردند .در صورتی که برای کشت بهاره کشاورزان آب باز نشود، شاهد اعتراضات گسترده کشاورزان و ورود آنها با تراکتور به سطح شهر اصفهان خواهیم بود

دیدگاه / پاسخ