حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
تشکیل پرونده برای خاطیان کلیپ درگیری دختر قمه‌کش اصفهانی

تشکیل پرونده برای خاطیان کلیپ درگیری دختر قمه‌کش اصفهانی

 

  به گزارش باخبرباش ، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد دختر نوجوان اصفهانی، اظهار کرد: ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها و نهاد‌های متولی فرهنگی به صورت جدی نوجوانان را در معرض تهدید قرار داده است.
وی ضمن اشاره به صدور دستور جهت شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی برای افراد خاطی بر ضرورت بررسی روان شناسی و جامعه‌شناختی برخی رفتار‌های هنجارشکنانه تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در عین حال از خانواده‌ها نیز خواست تا به این نکته مهم نیز توجه کنند که عواقب ناشی از عدم نظارت و تقلید برخی حرکات یا دسترسی به سلاح سرد می‌تواند جبران ناپذیر باشد و خشونت و حتی قتل را به کانون خانواده‌ها بکشاند.

دیدگاه / پاسخ