حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
تقاطع غیرهمسطح بهاران اصفهان آماده بهره‌برداری

تقاطع غیرهمسطح بهاران اصفهان آماده بهره‌برداری

اصغر کشاورز راد، معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به پیشرفت ۱۸ درصدی تعریض رینگ چهارم حدفاصل کیلومتر ۶۵ تا ۶۸ در محدوده منطقه شش شهرداری اصفهان اظهار کرد: علاوه بر مجموعه پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح استقلال و سردار شهید سلیمانی، تقاطع‌های غیرهمسطح شهدای اشکاوند، رضوان، آفتاب و قهجاورستان که در گذشته افتتاح شده است، در حال حاضر کیلومتر چهارم تا هفتم این طرح و تقاطع غیرهمسطح بهاران آماده بهرهبرداری است.
اصغر کشاورز راد افزود: رینگ چهارم یا حلقه حفاظتی کلانشهر اصفهان، مجموع‌های از آزادراه و تقاطع‌های غیرهمسطح است که از تقاطع غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی، ابتدای جاده نائین آغاز میشود و با گذر از شرق و شمال اصفهان به سمت میدان استقلال حرکت میکند و با عبور از خمینیشهر، اتوبان ذوبآهن و کمربندی غرب، به سمت کمربندی شرق اصفهان حرکت میکند و به تقاطع سردار شهید سلیمانی متصل میشود تا شهر اصفهان و ترافیک آن را در خود محصور کند.
وی افزود: حدود ۴۶ کیلومتر از این طرح در محدوده شهر اصفهان و دیگر مسیر در محدوده شهر‌های دولتآباد، خورزوق، خمینیشهر، درچه و ابریشم قرار دارد که در طول آن ۲۹ تقاطع غیرهمسطح اصلی و هفت ایستگاه پل بزرگ ساخته شده و خواهد شد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به میزان پیشرفت طرح رینگ چهارم هم گفت: در حال حاضر ساخت کیلومتر ۲.۵ تا ۴ پیشرفت ۸۹.۸ درصدی و ساخت پل خاتون آباد (کیلومتر ۱.۳) و مسیر کیلومتر ۰.۴ تا کیلومتر ۱.۱۵۰ هم ۵۴.۳ درصد پیشرفت داشته است.
وی با اشاره به پیشرفت ۸۳.۵ درصدی ساخت پل چنگان افزود: طرحی برای جابهجایی تأسیسات کارخانه قند اصفهان نیز در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲۷.۹ درصد پیشرفت داشته است.

دیدگاه / پاسخ