حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی افزایش تعداد شهرهای زرد

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی افزایش تعداد شهرهای زرد

طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت زرد در کشور افزایش یافت.

روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۳ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۲۶ به ۱۷ شهر کاهش یافت.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۸ به ۲۱۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۰ به ۲۱۰ شهر رسید.

دیدگاه / پاسخ