حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور

 بنابر اعلام وزارت بهداشت و بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها در نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، تعداد شهرهای در وضعیت قرمز همچنان صفر است و آمار شهرهای در وضعیت آبی نیز افزایش یافت.

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته همچنان صفر است و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز در عدد ۳ شهر ثابت مانده است.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۱۴ به ۹۴ شهر کاهش یافت.
خوشبختانه تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز از ۳۳۱ به ۳۵۱ شهر افزایش یافت.

دیدگاه / پاسخ