حالت شب
 • Monday, 22 July 2024
جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان

جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان

جشن ازدواج ۴۰۰ زوج دانشجو همزمان با اعیاد شعبانیه شامگاه پنجشنبه (۱۸ اسفند ۱۴۰۱) از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و در سالن پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد.

 
 
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان
 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه اصفهان

دیدگاه / پاسخ