حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
حذف رنگ‌های قرمز و نارنجی کرونایی از نقشه ایران

حذف رنگ‌های قرمز و نارنجی کرونایی از نقشه ایران

 بر اساس آخرین به روزرسانی‌ آمارهای کرونایی، هیچ یک از شهرهای کشور همانند هفته‌های گذشته، در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.
تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۵ به ۲۵۳ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۳ به ۱۹۵ شهر افزایش یافت.
در حال حاضر هیچ شهری با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و تعداد شهرهای زرد به  ۲۵۳ شهر و شهرهای آبی به ۱۹۵ شهر رسیده است.

لازم به یادآوری است در تابستان سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد کشور با بحران فزاینده بیماران و فوتی‌های کرونایی مواجه بود. تعداد فوتی‌ها به بالای ۷۰۰ نفر رسیده بود.

حذف رنگ‌های قرمز و نارنجی کرونایی از نقشه ایران

دیدگاه / پاسخ