حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
حضور نظامی برلین در شرق؛ جت های جنگنده آلمان در رزمایش استرالیا

حضور نظامی برلین در شرق؛ جت های جنگنده آلمان در رزمایش استرالیا

تهران- ایرنا- گزارش رسانه های بین المللی حاکی است آلمان در حال تغییر تمرکز خود به سوی اقیانوس هند و آرام است و حضور جت های جنگنده این کشور در رزمایش استرالیا یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.

دیدگاه / پاسخ