حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
خارج شدن سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی هم باید تعیین تکلیف شود

خارج شدن سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی هم باید تعیین تکلیف شود

به گزارش باخبرباش به نقل از آخرین خبر:محمود عباس‌زاده، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس درباره واکنش امریکا به درخواست ایران مبنی بر خارج شدن سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی، بیان کرد: «هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است، ما به آن‌ها می‌گوییم پرانتز‌ها. اعتقاد داریم که اگر تکلیف این موارد روشن نشود، توافق یک توافق خوبی نخواهد بود و جمهوری اسلامی هم مصمم است که زیر بار توافق بد نرود. وقتی می‌گوییم لغو همه تحریم‌ها یعنی نهادها، شرکت‌ها و اشخاص.»

عباس‌زاده درباره درخواست ایران مبنی بر خارج شدن سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی، گفت: «ما یکسری درخواست‌ها و انتظاراتی از مذاکره داریم که وقتی می‌گوییم لغو همه تحریم‌ها یعنی نهادها، شرکت‌ها و اشخاص. طبیعتا بحث خارج شدن سپاه هم از انتظارات به حق جمهوری اسلامی است که معتقدیم که باید تعیین تکلیف شود.» این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که واکنش امریکا به درخواست ایران مبنی بر خارج شدن سپاه از این لیست چه بوده است، بیان کرد: «هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است، ما به آن‌ها می‌گوییم پرانتز‌ها و باور داریم که این موارد مهم هم باید تعیین تکلیف شود. اعتقاد داریم که اگر تکلیف این موارد روشن نشود، توافق یک توافق خوبی نخواهد بود و جمهوری اسلامی هم مصمم است که زیر بار توافق بد نرود.»

دیدگاه / پاسخ