حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
بررسی پرونده خودسوزی شهروند اصفهانی در دستور کار قرار گرفت

دادگستری استان اصفهان باید مرجع پاسخگویی باشد که چطور یک رای دادگاه و عدم احقاق حق، فرد را تا پای خودسوزی میبرد اما این در صورتی است که تاکنون جزئیاتی از این پرونده به اصحاب رسانه ارائه نشده است..

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

بررسی پرونده خودسوزی شهروند اصفهانی در دستور کار قرار گرفت

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بررسی پرونده خودسوزی شهروند اصفهانی در دستور کار قرار گرفت.

 محمد رضا حبیبی به خبرنگار باخبرباش اعلام کرد: بدنبال این هستیم که پرونده شکایت فرد خودسوزی شده از شاکی از چه سالی در دادگستری باز شده است و جزئیات آن چه بوده که اگر خطایی صورت گرفته با خاطیان برخورد شود.

وی در پاسخ به این سوال که طی چند روز گذشته نتیجه بررسی شما در خصوص خودسوی شهروند اصفهانی به کجا رسید، گفت: همچنان در حال بررسی هستیم و پس از مشخص شدن ابعاد موضوع، نتیجه را به رسانه ها اعلام می کنیم.

خودسوزی شهروند اصفهانی در مقابل دادگستری به دلیل اعتراض به رای دادگاه در حالی انجام گرفت که دادگستری استان اصفهان باید مرجع پاسخگویی باشد که چطور یک رای دادگاه و عدم احقاق حق،  فرد را تا پای خودسوزی میبرد اما این در صورتی است که تاکنون جزئیاتی از این پرونده  به اصحاب رسانه ارائه نشده است.

دیدگاه / پاسخ