حالت شب
  • Thursday, 20 June 2024
دمای اصفهان در بالاترین نقطه گرما به 41 درجه سانتیگراد میرسد

دمای اصفهان در بالاترین نقطه گرما به 41 درجه سانتیگراد میرسد

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای اصفهان در بالاترین نقطه گرما به 41 درجه سانتیگراد می رسد و در خنک ترین نقطه به 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید.

زهرا سیدان در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: استقرار جوی پایدار، آسمان صاف تاکمی ابری و گاهی افزایش باد را برای اصفهان رقم میزند.

وی بیان داشت: به سبب تقویب فعالیت های مرکز کم فشار فصلی و افزایش سرعت وزش باد از روز دوشنبه تا پایان هفته در مناطق شرقی، شمالی، قست های از مرکز، وزش باد همراه با گرد وخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا را در بر خواهیم داشت.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: خوروبیابانک با دمای 45 درجه سانتیگراد گرمترین و بویین میاندشت با 11 درجه سانتیگراد خنک ترین دما را دارد.

 

دیدگاه / پاسخ