حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
زندگی مستقل یا وابسته

زندگی مستقل یا وابسته

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء شهرستان اصفهان گفت: براساس آخرین یافته های علمی در جهان حرکات کششی، تعادلی، چابکی، قدرتی و هوازی برای بیماران پارکینسونی زندگی را آسانتر و عملکرد جسمانی آنان را بهبود می بخشد.

دکتر محمدعلی طبیبی در نشست علمی که با عنوان زندگی مستقل یا وابسته در محل انجمن خیریه پارکینسون اصفهان برگزار شد با بیان اینکه بیماری پارکینسون یک بیماری ناشناخته است و درمان قطعی برای آن وجود ندارد گفت: به دلیل عوارض پارکینسون ، افراد خانواده این بیماران باید  با این بیماری بیشتر آشنا شوند و این موضوع با ارائه خدمات مشاوره حرفه ای امکان پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به  اهمیت سبک زندگی در کمک به ادامه زندگی بهتر بیماران پارکینسونی گفت: خیلی مهم است که به جای دلسوزی و کمک های غیر ضروری به آنان کمک کنند تا خودشان با فعالیت های روزانه امورات خود را انجام دهند ، زیرا یکی از مواردی که به بهبود شرایط زندگی بیماران پارکینسونی کمک می کند داشتن تحرک و ورزش و تغذیه سالم و مناسب است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اینکه در بین بیماران پارکینسون اختلال خواب بسیار مشهود و این موضوع باعث افزایش شدت بیماری می شود افزود: خواب در طول روز عملکرد مغز را دچار مشکل می کند و این امر باعث تشدید بیماری در بیماران می شود و باید برای جلوگیری از این امر بیماران خواب خود را تنظیم کنند و شب ها زود بخوابند تا صبح زود بیدار شوند و به زندگی روزمره خود بپردازند.

دکتر طبیبی در ادامه با بیان اینکه بیماران پارکینسونی باید از تحلیل رفتن عضلات بدن جلوگیری کنند گفت: برای این امر باید ورزش های قدرتی و استقامتی، تایچی و یوگا را در برنامه های روزمره خود قرار بدهند تا با انجام این ورزش ها عملکرد جسمانی خود را بهبود دهند و روند بیماری را کنترل کنند.

وی در ادامه به اهمیت ورزش در آب اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه بسیاری از بیماران دچار عدم تعادل هستند ورزش در آب به آنها کمک می کند تا بدون از دست دادن تعادل و در شرایط بسیار مناسب با انجام حرکات مقاومتی و استقامتی به عضلات خود کمک کنند تا بتوانند تعادل خود را بهبود ببخشند و زندگی روزمره بهتری را تجربه کنند.

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء شهرستان اصفهان در پایان به آخرین دستاوردهای که توسط محققان جهانی برای بهبود زندگی بیماران پارکینسونی کسب کرده اند اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات مشخص شده است که انجام حرکات کششی، تعادلی، چابکی، قدرتی و هوازی برای این بیماران بسیار موثر و مفید است و آنان باید این ورزش ها را به صورت مستمر، منظم و با برنامه ریزی در طول روزهای هفته انجام شود تا تاثیرات آن در بهبود عملکرد بیماران مشهود باشد و به آنان کمک کند تا از زندگی بهتر و با کیفیت تری برخوردار شوند.

دیدگاه / پاسخ