حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
7 اثر روانی سرطان روی بیماران

بیمار سرطانی در مرحله اول دچار نوعی فقدان و از دست دادن قسمتی از جسم سالم می شود که در این مرحله فکرها و احساسات متفاوتی را از جمله ترس، خشم، اضطراب،تردید، درماندگی و ناامیدی، بهت و حیرت و رنج میشود.

مشاور بهترین مسیر برای درمان اثرات روانی سرطان است

7 اثر روانی سرطان روی بیماران

 بیماری از هر گونه ای که باشد اثرات روانی زیادی بر فرد دارد و هر چه بیماری راه درمان طولانی تر و سخت تری داشته باشد به همان میزان فکر و روان بیمار را بیشتر درگیر می کند به طوری که بیماریهای صعب العلاج و از جمله سرطان، 7 اثر روانی شدیدی را بر بیمار وارد میسازد و گاه درمان بدون مشاوره باعث می شود بیش از اینکه بیماری بیمار را درگیر کند، عوارض روانی بیمار را از پای دراورد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، بیمار در مرحله اول که متوجه بیماری خود می شود دچار شوک روانی شدیدی می شود.

بیمار سرطانی در مرحله اول دچار نوعی فقدان و از دست دادن قسمتی از جسم سالم می شود که در این مرحله فکرها و احساسات متفاوتی را از جمله ترس، خشم، اضطراب،تردید، درماندگی و ناامیدی، بهت و حیرت و رنج میشود.

در حالت ترس، بیمار با این تفکر که آیا زندگی آینده چیزی شبیه الان  خواهد بود، ترس از به پایان رسیدن عمر و چگونگی عمر خود، در حالت خشم، خود بیمار و اطرافیان شخص را مورد هدف قرار می دهد و به صورت داد زدن عینیت پیدا میکند.


بیشتر بخوانید؛ 

 مسئولان باید از سرطان بترسند/ درمان سرطان جزو مطالبات مردمی قرار گیرد


در حالت اضطراب ، بیمار احساس پریشانی و  افسردگی میکند بدون اینکه علت  مشخصی  داشته باشد و در شکل تردید ، زندگی از نگاه بیمار بسیار ناعادلانه است و به علت اینکه احساس کنترل امور از دست وی خارج می شود به مرحله درماندگی می رسد و پس از آن وارد فاز ناامیدی و احساس پوچی از زندگی میشود.

در این لحظه بدنبال احساس غیرواقعی بودن اتفاقات دچار بهت  وحیرت می شود و سپس دچار احساس رنج میشود.

در این حالت آنچه مهم است نوع نگرش به رنج است و شیوه ای که رنج به دوش می کشد و هدف مشاوره در کلینیک آناهیت این است که به بیماران کمک می کند با درک معنای رنجی که می کشد مقابل بیماری استوارتر باشند و بیماری برایشان تحمل پذیرتر باشد.

بیماران سرطانی پس از طی کردن احساسات اولیه، دچار انکار واقعیت و شوکه شدن  میشوند و برای درمان همراهی نمی کنند در این زمان نیاز به ورود عوامل حمایتی از جمله همراهان بیماران است و مشاورین و منابع مالی میتواند اثرات منفی بیمار را کاهش دهد.

در ابتدا لازم است که همراهان بیمار واقعیت های موجود را بپذیرند و سپس آماده همراه شدن باشند.

در کلینک آناهیت با جلسات مشاوره و کارگاه ها و برنامه های مختلف مثل یوگا، موسیقی درمانی و غیره  همراه بیماران باشند .

دیدگاه / پاسخ