حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
شاخص مرگ مادران باردار در اصفهان کاهش یافت

شاخص مرگ مادران باردار در اصفهان کاهش یافت

مرجان مشکوتی  افزود: کاهش میزان مرگ مادران باردار در یکصد هزار موالید زنده یکی از شاخص‌های توسعه کشورها به‌شمار می‌آید.

وی اظهار کرد: شاخص میزان مرگ مادران باردار در استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۷ در یکصد هزار تولد زنده بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ در یکصد هزار تولد زنده کاهش یافت.

مشکوتی تاکید کرد: پیگیری های صورت گرفته برای مادران باردار بویژه افراد نیازمند مراقبت ویژه در کاهش این آمار تاثیرگذار بوده است.

وی همچنین با اشاره به کُند شدن شیب کاهش موالید در اصفهان تصریح کرد: میزان موالید در استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد کاهش یافت درحالیکه در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد کاهش داشت.

مدیر گروه سلامت خانواده و جوانی جمعیت مرکز بهداشت اصفهان گفت: جمعیت یکی از اولویت های استان به‌شمار می آید و لازم است فرهنگسازی و اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

مشکوتی با بیان اینکه مردم باید با آسیب های پیر شدن جمعیت و خانواده های تک فرزند یا بدون فرزند آشنا شوند، افزود: اصفهان در زمان حاضر چهارمین استان پیر کشور است.

به گفته وی، حدود ۱۲.۹ درصد از جمعیت استان اصفهان بالای ۶۰ سال و سالمند هستند.

وی با تاکید بر اهمیت فرزندآوری، خاطرنشان کرد: قانونی حمایت از جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ تصویب شد و ۷۳ ماده دارد که اجرای آنها بر عهده دستگاه های اجرایی مختلف است.

مشکوتی با بیان اینکه مردم باید با مفاد این قانون و امتیازها و تسهیلات فرزندآوری َآشنا شوند و درباره آن مطالبه داشته باشند، اضافه کرد: ۴۳ ماده از این قانون با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتبط است.

وی با بیان اینکه ۱۹ ماده از قانون جوانی جمعیت نیز با حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد از این مفاد قانونی از حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شده است.

 هشت نوبت مراقبت دوران بارداری به منظور بررسی سلامت مادر و جنین و بطور رایگان در همه پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت استان اصفهان انجام می‌شود.

این خدمات مراقبتی شامل ارزیابی سلامت مادر و جنین از جمله مصاحبه و تشکیل پرونده بارداری، معاینه بالینی، درخواست آزمایش‌های مورد نیاز و بررسی نتیجه آنها، آموزش و مشاوره، تجویز مکمل‌های دارویی و ایمن‌سازی است.

استان اصفهان حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد که امور بهداشتی و درمانی حدود پنج میلیون نفر در ۲۶ شهرستان به عهده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

حدود یک هزار و ۲۶۰ واحد بهداشتی در شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال است که ۵۰۰ واحد، خانه بهداشت روستایی هستند.  

 

 منبع : ایرنا 

دیدگاه / پاسخ