حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
شرط استفاده از کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها مشخص شد

شرط استفاده از کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها مشخص شد

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر لزوم ساماندهی وضع کارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌ها گفت: هدف از اجرای طرح ساماندهی کارت سوخت در مجاری عرضه، بهبود نظام توزیع سوخت با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی برای دریافت سوخت است.

 به گزارش باخبرباش به نقل از اقتصاد آنلاین علی‌اکبر نژادعلی در نشست هماهنگی با مدیران مناطق سی‌وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: کارت سوخت آزاد اضطراری در همه جایگاه‌ها موجود است و مردم می‌توانند بدون کمترین مشکلی سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند، اما توصیه می‌شود که هموطنان با استفاده از کارت شخصی خود، این شرکت را در فرهنگ‌سازی استفاده از کارت‌های شخصی سوخت به منظور بهبود نظام توزیع بنزین یاری کنند.
وی با اشاره به بند "ح" تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور مبنی بر تکلیف وزارت نفت برای توزیع بنزین از طریق کارت‌های سوخت شخصی، افزود: باید فرهنگ‌سازی مطلوب در این زمینه انجام شود تا ساماندهی لازم در این زمینه میدور باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر پایش و رصد دائمی وضع جایگاه‌های سوخت کشور در همه مناطق سی‌وهفت‌گانه، گفت: در روند ساماندهی نظرات مردم در همه مجاری عرضه به‌ منظور تامین رفاه بیشتر مردم و رفع چالش‌های احتمالی اخذ و نسبت به رفع نواقص اقدام خواهد شد.
نژادعلی تأکید کرد: با وجود مشکلات موجود برای تأمین کارت‌های خام با تلاش‌های انجام‌شده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همه درخواست‌های صدور کارت سوخت المثنی و خودرو‌های نوشماره تا اسفندماه تولید و تحویل پست شده است که براساس اطلاع واصله بیش از ۹۵ درصد آن‌ها تحویل مردم شده و مابقی در باجه معطله پست است که از شرکت پست خواسته شده که یک مرتبه دیگر به آدرس مالکان ارسال شود.
وی تصریح کرد: هموطنانی که هنوز کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۰۹۶۲۷ از تازه‌ترین وضع کارت سوخت خود مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با تأکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد مردم هم‌اکنون کارت سوخت شخصی دارند، کفت: استفاده از این کارت باید در اولویت قرار بگیرد، اما کارت آزاد اضطراری نیز برای موارد ضروری در جایگاه‌ها موجود است تا افرادی که کارت شخصی به همراه ندارند یا کارت سوخت شخصی آن‌ها مفقود شده یا سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده است، از این کارت‌ها استفاده کنند.


تخصیص کارت سوخت آزاد اضطراری براساس فروش و مراجعه خودرو به جایگاه
نژادعلی افزود: ساماندهی کارت‌های سوخت مجاری عرضه نیازمند همت و همکاری بین دستگاهی و بین مردم و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و شرکت پخش نیز نظارت و پایش لازم را به‌منظور به‌سرانجام رساندن موفقیت‌آمیز این طرح انجام خواهد داد.

وی بیان کرد: کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران بسته به فروش و مراجعه خودرو به جایگاه‌های عرضه سوخت در اختیار مالکان قرار گرفته است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و هدف تنها ساماندهی وضعیت توزیع سوخت در مجاری عرضه کشور است.

دیدگاه / پاسخ