حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
پاسخ فرمانداری  به سیاه نمایی های انتخابات در اصفهان

پاسخ فرمانداری به سیاه نمایی های انتخابات در اصفهان

مدیر روابط عمومی فرمانداری اصفهان در ارتباط با فیلم منتشر شده در فضای مجازی در  خصوص تجمع صندوق های رای در پشت در فرمانداری اصفهان گفت: تنها 4 ساعت زمان تحویل گرفتن صندوق های رای طول کشید.

احمدی با بیان اینکه بالغ بر یک هزار و 114 صندوق رای بوده است، ادامه داد: در زمان تحویل صندوق ها 20 گروه را تعیین کردیم که مسئول تحویل مدارک و صندوق ها بودند و باید صورت جلسات آن و مابقی روند قانونی چک میشد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری اصفهان با اظهار اینکه از این میزان سیاه نمایی برعلیه فرمانداری متعجبم، تصریح کرد: برای تحویل هر صندوق رای باید نماینده فرماندار و رییس شعبه و محافظ و نماینده نظارت صندوق را همراهی کنند و بخاطر اینکه انتخابات شوراها الکترونیکی بود و ریاست جمهوری نیز ۴ نفر بودند و زود شمارش شد تقریبا اکثر صندوقها باهم رسیدند و این موضوع کاملا طبیعی بود

دیدگاه / پاسخ