حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
زمان های قطعی آب را نمیتوان اعلام کرد/ به ازای یک درجه گرما 300 لیتر بر ثانیه آب کم میشود

سخنگوی آبفا اصفهان گفت: قطعی آب را نمیتوان زمان بندی کرد زیرا که از نظر فنی به ضرر ما و مردم هست.

سخنگوی آبفا اصفهان:

زمان های قطعی آب را نمیتوان اعلام کرد/ به ازای یک درجه گرما 300 لیتر بر ثانیه آب کم میشود

 

سخنگوی آبفا اصفهان گفت: قطعی آب را نمیتوان زمان بندی کرد زیرا که از نظر فنی به ضرر ما و مردم هست.

خورسندی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: اگر ما شبکه آب را ببندیم خالی از آب میشود و هواگیری میکند و زمانی که شبکه را باز می کنیم حداقل 4 تا 5 ساعت طول می کشد که آب وارد مدار شود و میزان هدر رفت آب و همچنین شکستگی لوله وجود دارد.

وی با بیان اینکه اعلام زمان های قطعی آب را نمیتوان گفت زیرا که مردم بییشتر اذیت می شود و شبکه های آب دچار حادثه میشوند، تصریح کرد: به ازای یک درجه گرما بین 200 تا 300 لیتر بر ثانیه آب کم می شود و تا زمانی که هوا گرم است قطعی آب را خواهیم داشت.

خورسندی با اشاره به اینکه تنها بخش هایی از اصفهان که از تصفیه خانه بابا شیخ علی دور هستند، چون آبی وارد مدار نمیشود، قطعی آب را شاهدیم و قطعی آب شامل تمامی بخش ها ومناطق اصفهان نیست ،ادامه داد: وعده عملیاتی شدن فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی را تا آخر خرداد دادند که با اجرای آن قطعی آب حل می شود اما قول صد درصد هم نمیتوان بدهیم.

وی با بیان اینکه آبی وجود ندارد که وارد مدار توزیع آب کنیم، ادامه داد: در صورتی که سامانه دوم آبرسانی اجرایی نشود قطعا در تیرماه با مشکل بسیار جدی مواجه می شویم به طوری که هم اکنون سه هزار لیتر بر ثانیه کمبود داریم و در تیرماه این عدد به 4هزار و سه دهم لیتر برثانیه می رسد.

سخنگوی آبفا اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 12 متر مکعب در ثانیه آب وارد شبکه میشود، اضافه کرد: کمترین میزان پرت آب را در کشور داریم و به 16 درصد میرسد.

وی با اشاره به اینکه 15 لیتر بر ثانیه کاهش مصرف را از سوی مردم می خواهیم که میزان مصرف را به 142 لیتر برسانیم و بتوانیم تابستان خیلی سخت را پشت سر بگذرانیم، افزود: ظرفیت آبدهی چاه های فلمن حاشیه زاینده رود به صفر رسیده و از مدار آبرسانی خارج شده است.

دیدگاه / پاسخ