حالت شب
  • 06 بهمن، 1401
قطعی آب ادامه دارد/ آب رسانی با تانکر به اصفهان بزرگ

قطعی آب ادامه دار است و آب رسانی با تانکر به بخش های از اصفهان بزرگ و 310 روستا انجام می گیرد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

قطعی آب ادامه دارد/ آب رسانی با تانکر به اصفهان بزرگ

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: قطعی آب ادامه دار است و آب رسانی با تانکر به بخش های از اصفهان بزرگ و 310 روستا انجام می گیرد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: به دلیل افت آب های زیر زمینی و عدم کیفیت آب شرب در برخی از مناطق اصفهان و خشک شدن اکثر چاه ها و قنوات حتی در مناطق غربی استان مثل فریدن و سمیرم باعث شده که طرح آب رسانی به اصفهان بزرگ که شامل 56 شهر و 380 روستا است را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه هر گونه برداشت در مسیر زاینده رود باعث ایجاد یک ناپایداری در تامین آب شرب می شود که وظیفه آب منطقه ای است که نوسانات آب شرب را بگیرد و هر چه زودتر اقدام به اجرای سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ را انجام دهند، تصریح کرد: وزارت نیرو مسئول حوزه آبریز زاینده رود است و باید برنامه توزیع و تامین آب را در استان ها شکل بدهد و امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که مدیریت واحدی روی تامین آب اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد شکل بگیرد.

وقتی مدیریت بحران استانداری هم خواهان اجرای مصوبات شورای عالی آب میشود

شیشه فروش مشکل آب شرب مردم اصفهان تنها با مشخص کردن یک حکمرانی ویژه و یکپارچه بر حوزه زاینده رود میتوان امید به احیا داشت، ادامه داد: یکی از مصوبات شورای عالی آب برخورد با برداشت کنندگان غیر مجاز از آب است که خواهان اجرای آن هستیم زیرا با هر برداشتی تعادل در مصارف و منابع آبی شکل می گیرد.

وی با اظهار اینکه رئیس قوه قضاییه باید به شکل مستقیم ورود پیدا کند و با برداشت کنندگان غیر مجاز برخورد کند ،ادامه داد: جلسات سازگاری با کم آبی گرفته شد و آب منطقه ای و آبفا خواستیم که نظارت بر حوزه زاینده رود در اسرع وقت انجام دهند .

وزارت نیرو احیای زاینده رود را همچون احیای دریاچه ارومیه در برنامه کاری خود قرار دهد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل ستاد مدیریت پایش تنش آبی با حضور آبفا و آب منطقه ای خبر داد و افزود: مقرر شد که تمامی ادارات از لوازم کاهنده مصرف آب استفاده کنند، شهرداری ها تا 50 درصد از کشت چمن ها خودداری کند و آب دهی فضای سبز را در شب قرار بدهند و از بازچرخانی آب استفاده کنند ومصرف بهینه آب در صنایع به کار رود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح تله متری و هوشمند سازی مانتیتورینگ توزیع عادلانه آب و نظارت بر مخازن آب و منابع تولید محلی و همکاری مرکز بهداشت با آبفا و نظارت بر کیفیت آب از چاه و تانکر از دیگر اقدامات است و  62 ایستگاه پایش  سنجش کیفیت آب برای این امر در نظر گرفته شده است.

 

 

دیدگاه / پاسخ