حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
مادران باردار بعد از  سه ماهه اول بارداری واکسن بزنند

مادران باردار بعد از سه ماهه اول بارداری واکسن بزنند

 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توصیه بر اینکه مادران باردار از هفته 37 به بعد واکسن کرونا تزریق نکنند، افزود: ترجیحا واکسن بعد از سه ماهه اول بارداری و هفته 12 انجام بگیرد.

دکتر محبوبه والیانی در ارتباط با مادران باردار و کرونا اظهار داشت: تحقیقات نشان داده است که تزریق واکسن سینوفارم به مادران باردار عارضه خاصی بدنبال ندارد.

وی تزریق واکسن برای مادران باردار و زنان شیرده را بدون اشکال دانست و گفت: با تزریق واکسن، مادر وجنین هر دو در برابر کرونا ایمن میشوند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زنان باردار را توصیه به مصرف هزار واحد ویتامین D3 با دوز40 خبر داد و تصریح کرد: مصرف مکمل ها و داشتن رژیم غذایی سالم را به تمامی زنان باردار توصیه میکنیم.

وی توضیح داد: واکسن سینوفارم برای مادران باردار و زنان شیرده به تایید سازمان غذا و دارو رسیده است که با فاصله شش هفته هم دوز دوم واکسن تزریق شود، ایرادی ندارد.

والیانی اضافه کرد: مادران باردار به خاطر شرایط خاصی که دارند پروتکل ها را حتی پس از دریافت واکسن رعایت کنند.

دیدگاه / پاسخ