حالت شب
  • Sunday, 03 March 2024
محمد نور صالحی تا پایان سال ۱۲۰۰ اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم داشت

محمد نور صالحی تا پایان سال ۱۲۰۰ اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم داشت

محمد نور صالحی در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نارسایی در حوزه های مختلف وجود داشته و در دوره های مختلف فعالیت موقری انجام شده اولویت ها را در صدر وظایف قرار دادند، در دوره ششم حدود ۱۲ طرح شورای شهر و ۴۰۰ لایحه درخواست شهرداری مطرح بوده است.

نورصالحی گفت:بودجه ۱۴۰۲ شهرداری ۲۲ هزار میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۵۸ درصدی داریم. نورصالحی افزود:۸۰۰ میلیارد تومان امسال برای ادامه اجرای حلقه چهارم ترافیکی اصفهان در تظر گرفته شده است،که قسمتی از آن بزرگراه بعثت در محدوده شهدای ورزشکار تا اتوبان فرودگاه به بهره برداری رسیده است و ادامه آن به پل سردار شهید سلیمانی در خیابان جی تا اتوبان شهید دستجردی روبروی سپاهان شهر خواهد بود. نورصالحی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه حمل نقل عمومی تصریح کرد:۲۸۵راتوبوس جدید خریداری ۲۴۰ اتوبوس نوسازی شده است.تا پایان سال از ۶۰۰ دستگاه به ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم رسید. وی ادامه داد:درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بودجه اجرای قطار شهری دوبرابر شده است به طوری که، در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار ۷۰۰ میلیارد بودجه برای قطار شهری اختصاص داده شده است که از این میزان فقط ۳۰۰ میارد توسط دولت و اوراق مشارکت تامین می شود. وی خاطر نشان کرد:براساس قانونی که در مجلس تصویب شد فرزندان ایثارگر، شهید،آزاده از قراردادهای غیر رسمی در آن ارگان ها به قرارداد رسمی تبدیل وضعیت می شدند که ۸۰۰ نفر با این شرایط که از ۲۰ سال گذشته در ادوار شهرداری اصفهان مشغول فعالیت بودند و با زیر مجموعه شهرداری اصفهان قرار داد داشتند می بایست از این قانون بهره مند می شدند.

دیدگاه / پاسخ