حالت شب
  • 20 بهمن، 1401
موافق بازگشایی مدارس در مهرماه هستم

موافق بازگشایی مدارس در مهرماه هستم

 دبیر فیزیک دبیرستان امام صادق و شاهد اصفهان گفت: با بازگشایی  دوره متوسط موافقم.

به گزارش باخبرباش، ذبیح الله احمدی با بیش از ۲۷ سال سابقه تدریس در خصوص بازگشایی مدارس در مهرماه اظهار داشت: تدریس آنلاین در شرایط فعلی با توجه به ضعف زیرساخت ها غیر ممکن است.

 وی به آثار خوب حضور در مدرسه برای کودکان و نوجوانان اشاره و هشدار داد: عوارض و آسیب های روانی که در آینده بعلت ماندن کودکان در خانه طی این دوسال وارد شده بسیار بیشتر از حضور فعلی کودکان  در مدارس خواهد بود. 

به گفته وی در دروس آنلاین اگرچه امکان آموزش وجود دارد اما پرورش دانش آموزان به صورت مجازی امکانپذیر نیست. 

احمدی ادامه داد: ما به نسلی قوی نیاز داریم این در حالی که با روند فعلی آموزش مجازی امکان  تعلیم و تربیت کودک و نوجوان مقاوم وجود ندارد.

 

آموزش مجازی با وضعیت اینترنت فعلی طاقت فرساست 

دبیرفیزیک دبیرستان امام صادق و شاهد گفت: وقتی امروز کودکان از ۱۰ به بعد از خواب بیدار میشوند و والدین به جای آنها امتحان می دهند و فراگیری دروس در حالت مجازی به چند صدم درصد رسیده است، این نسل چگونه قرار است مدیران و آیندگان ایران را تشکیل بدهند.

وی افزود: ما باید زندگی با کرونا را یاد بگیریم چرا که با استمرار وضعیت فعلی شیوع بیماریهای روحی، فشارخون و  چاقی نیز دور از انتظار نیست.

به گفته وی، یک جامعه فهیم و سالم از نظر روانی بهتر از یک جامعه بیسواد است.

دبیر فیزیک دبیرستان امام صادق و شاهد اصفهان که بخشی از زندگی روزانه خودرا با حضور در بین مردم و نظر خواهی از آنها می گذارند، گفت: با روند کنونی تربیت نسل، نمی توان به آینده کشور  امیدوار بود.

وی با بیان اینکه در دو ماه اول آموزش مجازی بسیاری از معلمان سردرگم بودند، چنانچه زیرساختهای لازم برای آموزش مجازی تقویت شود  و فرهنگ سازی تدریس آنلاین در خانواده ها شکل بگیرد که بجای فرزندان، والدین بر سر کلاس حضور  نیابند، آموزش مجازی بهتر از تدریس حضوری است.

وی در خصوص توقف دو تا سه ساله مدارس در بحران کرونا گفت: در این حالت آسیب های جبران ناپذیری به سیستم آموزشی و تربیت فرزندان وارد می شود.

دیدگاه / پاسخ