حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
نمایش، اصلی ترین سرمایه فرهنگی هر کشوری است

محمد مهدی اسماعیلی مدعی شد که هنرمندان از گفته‌های وی سوء برداشت کردند و گفته هایش درست منتقل نشده است.

اکلیلی:

نمایش، اصلی ترین سرمایه فرهنگی هر کشوری است

باخبرباش/علیرضا عبدلی  کمدین و بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر اصفهانی گفت: امیدواریم در دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد، شاهد تحول کلی در بخش نمایش، فیلم، سینما و تصویر باشیم زیرا که نمایش، اصلی ترین سرمایه فرهنگی هر کشوری است.

حسن اکلیلی اظهار داشت: امید است که در 4 ساله وزارت محمد مهدی اسماعیلی، شاهد اتفاقات خوبی باشیم و به جایگاه اصلی خود و آنچه در شان هنرمندان است، دست یابیم.

وی در ارتباط با پیش بینی فرهنگ و هنر در دوران تصدی گیری محمد مهدی اسماعیلی بعنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد، بیان داشت: با توجه به اینکه عملکردی از وی در حوزه فرهنگ و هنر تاکنون دیده نشده است، نمیتوان برآوردی از آن داشت.

کمدین و بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر ایرانی با اشاره به اینکه در موقعیت سرگردانی قرار داریم و هنوز تثبیت شده نیست، ادامه داد: روند عملکرد وزرای پیشین در حوزه فرهنگ وهنوز قابل برآورد نیست و نمیتوان برآیندی از کار آنها داشت.

وی ادامه داد: هر وزیری با روی کارآمدن، عملکرد وزاری قبلی را زیر سوال می برد و همواره شاهد نقد عملکرد مسئول قبلی از سوی مسئول جدید هستیم و امر تازه ای نیست.

اکلیلی گفت: محمد مهدی اسماعیلی مدعی شد که هنرمندان از گفته‌های وی سوء برداشت کردند و گفته هایش درست منتقل نشده است.

دیدگاه / پاسخ