حالت شب
  • 19 بهمن، 1401
هزینه های تبلیغات میلیاردی شما از کجا تامین می شود؟

هزینه های تبلیغات میلیاردی شما از کجا تامین می شود؟

شما که به باور خویش ،  برای تمامی مشکلات شهر و دیار خود ، پاسخ و راهکار ویژه ای دارید ، چرا از پاسخ به یک سوال ساده افکار عمومی مخاطب خویش ، گریزان هستید؟ 

هزینه های تبلیغات میلیاردی شما از کجا تامین می شود؟ و چه خدمت درخشانی قرار است انجام دهید که این چنین بی قراری ، اسراف و آلودگی و آزار صوتی و تصویری را توجیه پذیر می دانید؟ و مهم تر این که آیا گوشه چشمی هم دارید به بازگشت سرمایه اولیه و یا حتی چندین برابر آن  ....؟؟

 

مهران صادقیان ، استاد دانشگاه ، نویسنده و تحلیل گر سیاسی – اجتماعی

 

-انسان نیکوکاری پیدا شود و به این عزیزان یادآور شود که در هزاره سوم میلادی قرار داریم و نه دهه شصت خورشیدی ... لطف کنید و به این بزرگوارانِ مشتاق خدمت نشان دهید که پیشرفت رسانه های اطلاع رسانی دیجیتال در دو دهه گذشته معادل چهار قرن بوده است . پس  دیگر نیازی به پلاکارد ، سر صدا و نمایش های خیابانی وجود ندارد.

-چرا که تبلیغات (ویترین محور) ، مدیریت نمایشی را نیز بدنبال خواهد داشت. همان سبک مدیریتی خسارت بار و توسعه گریز  که در کلان شهرها ، خیابانی معروف را آراسته ومحلات و حاشیه ها را به خدای منان  می سپارد و در شهرهای کوچک تر نیز تنها به پیراستن و آرایش ورودی شهر و کناره های جاده های سراسری اکتفا وبسنده نموده و سپس فغان بر می آورد که ( چرا در برخی حاشیه های شهرها ، ناهنجارهای اجتماعی و ناامنی فزاینده بیشتری وجود دارد؟) گویا باور ندارند که مطابق نظریه های نوین جرم شناسانه:  (جرم ، نتیجه بی نظمی است).

- خیابان های رها شده ، ساختمان های فرسوده  و معابرغم افزا و نازیبا در برخی محلات ، علاوه بر عارض نمودن بحران های روان شناختی متعدد به مردمان افسرده ترین شهر در یکی از افسرده ترین کشورهای جهان ، هم چنین به افراد مستعد جرم و جنایت  چنین القا می کند که گویی :(این جا بی قانون است.)... جوانان که جای خود دارند:(آنان گویی غریبه ترین ساکنان این شهر زیبا ولی ناشاد هستند.)

- چه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم طبق یک عرف جهانی :(شهری را توسعه یافته می دانند که توسعه یافتگی ، بطور نسبی در تمام مناطق و محلات آن شهر ، قابل لمس و درک باشد. ) چرا که به تجربه ای گران سنگ دریافته اند:  پیش نیاز توسعه پایدار (Sustainable development) بی تردید ، توسعه متوازن development)  (Balanced  است.

 تعطیل نمودن و متوقف ساختن نمایش تبعیض ، عاجل ترین حرکت برای ایجاد و احساس رضایت اجتماعی است.

 

دیدگاه / پاسخ