حالت شب
  • 17 بهمن، 1401
پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده امروز ۲۹ اردیبهشت‌ماه

پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده امروز ۲۹ اردیبهشت‌ماه

هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای تعدادی از شهرهای استان را در 29 اردیبهشت‌ماه تا ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:
اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد
شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد
نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد
کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد
سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد
اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد
خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد
مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد
شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد
دولت‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

دیدگاه / پاسخ